bruggen

 

Video Interactie Begeleiding (afkorting V.I.B.)

AllesStroomt is gespecialiseerd in videobegeleiding, dit is een methodiek die ingezet kan worden bij coaching en begeleiding. De videocamera wordt hierbij als middel gebruikt. Videobegeleiding is toepasbaar bij individuele trajecten, maar ook bij team- en groepsprocessen (intervisie)

Werkwijze:

Vanuit de hulpvraag worden beeldopnamen gemaakt. Deze beeldopnamen kunnen worden gemaakt in de eigen werksituatie, maar ook tijdens een sessie, training of oefening. Samen met de coach worden fragmenten van de beeldopnamen geanalyseerd en besproken tijden het feedbackgesprek.

De beeldopnamen maken bewust van eigen kwaliteiten en mogelijkheden, ook wanneer die een tijdlang onderbelicht zijn geweest. Dit is de basis voor verder leren en ontwikkelen.

Kernpunten van het feedbackgesprek:

Wanneer:

VIB kan in het onderwijs ingezet worden voor leerkrachten die een hulpvraag hebben over didactische vaardigheden, een of meerdere zorgleerlingen, het pedagogisch klimaat, schoolontwikkeling, onderwijsvernieuwingen of het ontwikkelen van eigen competenties.

VIB is een geweldig instrument voor een ieder die:

 

MEA VAN DER REEST

COACHING - TRAINING